Montel d.o.o.

Politika kvalitete i zaštite okoliša

Upravljanje kvalitetom i okolišem dio je naše poslovne strategije, a zadovoljstvo kupca temelj je naše poslovne politike. Poslovanje društva usklađeno je sa normama ISO 9001 i ISO 14001.

Usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom, brzina izvođenja uz istovremenu brigu o kvaliteti, zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, najvažnije su vrijednosti prema kojima Montel d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području projektiranja, građenja i elektromontažnih radova.

U tom smislu postavljeni su ciljevi kvalitete i zaštite okoliša:

• Biti pouzdan i kvalitetan partner,
• Poboljšavati proizvode i usluge,
• Osigurati stabilno poslovanje i razvoj firme,
• Zapošljavati kvalificirano osoblje i brinuti o njihovoj daljnjoj edukaciji i usavršavanju,
• Imati kvalitetne dobavljače,
• Poboljšavati stanje okoliša i sprečavati onečišćenja,
• Zbrinjavati otpad na način prihvatljiv za okoliš,
• Usklađivati djelatnost s važećim zakonima i propisima.

U Zagrebu, 09. siječanj 2015.

Direktor
Zlatko Gračanin, dipl.ing.